ADOP

Dịch vụ cho các nhà quảng cáo

─ PROGRAMMATIC DEAL ─

PROGRAMMATIC DEAL

Cung cấp các dịch vụ hiển thị quảng cáo ưu tiên bằng cách sử dụng kho quảng cáo cao cấp đặc thù và đa dạng của ADOP

1. Giao dịch được hỗ trợ: Giao dịch đảm bảo(Guaranteed Deal), Giao dịch ưu tiên(Preferred Deal), Đấu giá kín(Private Auction), Đấu giá công khai (Open Auction)
2. Hình thức được hỗ trợ: Quảng cáo video, quảng cáo banner, quảng cáo tự nhiên (native ads), AMP, v.v. “

Download Introduction
ADOP có nhiều nhà xuất bản cao cấp và đa dạng để bạn lựa chọn.

· Người dùng ở mọi lứa tuổi (10-60), (46% nữ, 54% nam)
· Có hơn 1700 nhà xuất bản nội dung ở KR,VN, ID, TH

Đảm bảo an toàn thương hiệu, không có quảng cáo rác

· Quản lý thương hiệu cao cấp thông qua các nhà xuất bản cao cấp
· Tiếp cận chuyên sâu tới người dùng bằng cách sử dụng kho quảng cáo của các pub đặc thù

Hệ thống quản lý nhanh chóng hiệu quả

· xử lý tức thời phù hợp với hiệu quả hoạt động của chiến dịch (thay đổi nhà xuất bản, thay đổi tần suất hiển thị, v.v.) tiết kiệm ngân sách quảng cáo và đảm bảo hiệu suất cao

Mục tiêu của chúng tôi là phát triển kinh doanh của các nhà quảng cáo và nhà xuất bản.