ADOP

Dịch vụ kiếm tiền cho nhà xuất bản

─ WEB FOR PUBLISHER ─

WEB

Cung cấp dịch vụ kiếm tiền từ quảng cáo cho các nhà xuất bản web thông qua Quảng cáo hiển thị / Quảng cáo video

1. Quảng cáo được Hỗ trợ: kho quảng cáo trực tiếp của mạng quảng cáo / nhà quảng cáo
2. Sản phẩm được hỗ trợ: Quảng cáo video, Quảng cáo banner, Quảng cáo tự nhiên

Download Introduction
eCPM được cải thiện và doanh thu quảng cáo cao hơn

· Chức năng dàn xếp tự động
· Các thỏa thuận được lập trình sẵn: Tính sẵn có của chiến dịch PR và tiếp thị hiệu suất thông qua các gói đối tượng đơn giản cũng như các gói tùy chỉnh khác nhau của ADOP / Với tư cách là DSP và SSP, ADOP được phép mua các inventory cao cấp (DV360, Google Admanager, ATOM, v.v.) một cách dễ dàng và nhanh chóng, cũng như được phép quản lý các gói thỏa thuận

Trải nghiệm người dùng tốt hơn

· Quảng cáo hiển thị: Hỗ trợ cho nhiều thiết bị khác nhau / Hiển thị nhiều dạng thức quảng cáo quảng cáo khác nhau như hình ảnh, biểu ngữ và đa phương tiện
· Video AD: Dạng in-read / hybrid nên không gây hại cho UX / UI. Ở dạng kết hợp, chúng tôi đảm bảo lượng xem cao, tuy nhiên giá thành cũng cao hơn

Mục tiêu của chúng tôi là phát triển kinh doanh của các nhà quảng cáo và nhà xuất bản.